Eğitim Bilgilerimiz

Sertifikalı ilkyardım eğitimlerini yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlarca “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenler tarafından verilebilir.

Temel İlkyardım Eğitimi 16 saat sürelidir.

Eğitimin programı standart içeriğe sahiptir. Teorik ve pratik uygulama süreleri yönetmelikte belirtilen saatlere uygun olarak sürdürülmektedir.

Genel katılıma açık eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati içinde belirlenebilir.

Eğitimlerimiz İlk Yardım Kitapçığı, Bilgisayar, Slâyt ve maketler kullanılarak interaktif olarak sürdürülmektedir.

Eğitimi takip eden süreç içinde İl Sağlık Müdürlüğünce verilen tarihlere uyularak katılımcıların sınavı gerçekleştirilmektedir.

Sınav, merkezimizin eğitimcileri tarafından yapılmakta, ancak Sağlık Müdürlüğü Ekipleri gözetmen olarak başından sonuna kadar sınavda yer almaktadırlar.

Katılımcılar yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavın her aşamasından 100 tam puan üstünden en az 85 puan alarak “ilkyardımcı” sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Sınav Merkezleri il sağlık müdürlüğü tarafından ayarlanıp her hafta salı günü bildirilmektedir.

Öğretmenler Günümüzden…

×

Merhaba!

Bize ulaşmak ve sorularınız için aşağıya tıklayınız... 

×