Güncelleme Eğitimi

İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ
İlkyardım Yönetmeliğinde İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi başlığı altında bulunan 23. maddeye göre:
“MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:
a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.” denilmektedir.

Dolayısıyla ilkyardımcı kimlik ve sertifikasında yazılı olan “Geçerlilik Tarihi” süresinin bitiminden sonraki 3 ay içinde (geçerlilik tarihinin 3 ay öncesi de olabilir) GÜNCELLEME EĞİTİMİ yapılması gerekmektedir. Eğitim yeri, eğitimi alacak kurumun kendi salonlarında yapılabileceği gibi kendi eğitim merkezimizde de gerçekleştirilebilmektedir.
Eğitim süresi 8 saat olup tüm konular ilkyardımcıya hatırlatılacaktır. Eğitim sonunda yapılacak olan test sonucu başarılı olanlar ilkyardımcı sertifikasının süresini 3 yıl daha uzatmış olacaklardır.

GÜNCELLEME EĞİTİMİ BAŞVURUSU
1- İlkyardımcı Sertifikası Aslı
2- İlkyardımcı Kimlik Belgesi Aslı
3- Bir adet resim
4- Eğitim ücreti dekontu

Not: İlkyardımcı kimlik ve/veya sertifikasını kaybedenler, ilk belgeyi aldıkları merkeze veya ilgili merkez kapamış ise İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına dilekçe ile başvurmalıdırlar. Kayıp belge ücreti İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırıldıktan sonra yeni belge bir ay içinde teslim edilmektedir.

Öğretmenler Günümüzden…

×

Merhaba!

Bize ulaşmak ve sorularınız için aşağıya tıklayınız... 

×