İlkyardım Eğitici Eğitimi

KİMLER BAŞVURABİLİR;

Not: Kimler İlkyardım Eğitmeni Olabilir Güncel Liste

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ;
1- Tıp Doktorları için;
Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün Toplam Süre: 5 gün
2- Diğer Sağlık Personeli için;
(Tıp doktorları bu programa da katılabilir.)
Standart İlkyardım Eğitimi: 2 gün [16 saat]
Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün
Toplam Süre: 5 gün

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1 adet vesikalık fotoğraf, Kimlik fotokopisi ve diploma aslı ve önlü arkalı fotokopisi (noter onaylı nüsha da geçerlidir) (“aslı gibidir” onayı kurumumuz tarafından yapılabilir)
SINAV:
Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olup uygulama sınavına alınmaktadır.
Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır.

Doktorlar, Yönetmelik gereği ilkyardım eğitiminden muaftır, ancak sınava girmeleri gerekmektedir.

Eğitim Becerileri Sınavı: Temel İlkyardım konularından herhangi birisinin sunumu hazırlanarak Sınav Komisyonu’na 5 veya 10 dk içinde sunulması şeklinde yapılmaktadır.

SERTİFİKA GEÇERLİLİK SÜRESİ VE GÜNCELLEME:
İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 20 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

NEDEN İLKYARDIM EĞİTİMCİ SERTİFİKASI ALINMALI?
İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı İlk Yardım Sınavlarında gözetmen olmak için, Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.

Öğretmenler Günümüzden…

×

Merhaba!

Bize ulaşmak ve sorularınız için aşağıya tıklayınız... 

×